کمیسیون شهرسازی

گزارش عملکرد

  • بررسی شرح خدمات شهرسازی شورای مرکزی
  • بررسی چگونگی محاسبه ظرفیت و تعرفه مهندسین شهرساز استان و پیشنهاد تعیین حدود صلاحیت مهندسین شهرساز در خصوص تفکیک اراضی و انطباق کاربری اراضی شهری
  • پیگیری روند کار تهیه طرح های هادی روستائی ، طرح های تفکیکی و انطباق کاربری اراضی روستاها و ظرفیت پیشنهادی در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
  • تهیه فرآیند خدمات شهرسازی در استان جهت ارایه به هیات مدیره محترم ( شرح خدمات و محاسبه ظرفیت و تعرفه مهندسین شهرساز استان و تعیین حدود صلاحیت مهندسین شهرساز در خصوص تفکیک اراضی و انطباق کاربری اراضی شهری )
  •  

اعضا گروه تخصصی شهرسازی

نام و نام خانوادگی سمت پایه تلفن همراه
سید رضا موسوی
رئیس
2
جمیله محیاپور
نائب رئیس
2
مارال زمانی راد
دبیر
2
منا تختی
عضو
3

تقویم جلسات