گردش کار

گردش کارها

خرداد ۱۷, ۱۴۰۲

ارائه خدمات حضوری

پیرو درخواستهای مکرر اعضا و به جهت ارائه خدمات بهینه به اعضای محترم سازمان ، بدینوسیله به آگاهی می رساند تا زمان مهیا […]
اسفند ۲۸, ۱۴۰۱

گردش کار ثبت نقشه و نظارت

گردش کار ثبت نقشه و نظارت
اسفند ۲۸, ۱۴۰۱

گردش کار ثبت قرارداد اجرا در سامانه جامع

گردش کار ثبت قرارداد اجرا-30-08-1402
اسفند ۲۸, ۱۴۰۱

گردش کار ثبت نقشه پیش ساخت در سامانه جامع

گردش کار ثبت نقشه پیش ساخت
اسفند ۲۸, ۱۴۰۱

گردش کار ثبت درخواست تهیه نقشه تفکیک آپارتمان

گردش کار ثبت درخواست تفکیک آپارتمان17-02-1402