گروه تخصصی عمران

گزارش عملکرد

 • پیشنهاد افزایش 25% تعرفه خدمات مهندسی
 • پاسخگویی به کلیه نامه های واصله از شورای مرکزی ، راه و شهرسازی و …
 • الزام ارائه نقشه سازه با تعداد طبقات برابر با معماری علیرغم  پیش بینی طبقات بیشتر در محاسبات سازه.
 • بررسی گزارش های مرحله ای نظارت ساختمان در جهت تکمیل و اصلاح روند فعلی.
 • اقدامات اولیه برای آماده سازی دستورالعمل سازه های نگهبان و الزام ارائه آن در نقشه های سازه.
 •  اقدام جهت تکمیل دیتایلهای اجرایی آسانسور به منظور انعکاس در نقشه های سازه حسب ابعاد و کاربری ساختمان و هماهنگی با کمیسیون آسانسور
 •  پیگیری اصلاح دوره زمانی تعهدات بیمه گر طبق بیمه نامه های مهندسی و به نفع بیمه گذار
 • برگزاری نشست مشترک اعضای هیئت رئیسه گروه تخصصی با ریاست سازمان.
 •  برگزاری جلسات مشترک با  حضور کارشناسان ارشد کنترل نقشه و واحد گروه تخصصی و کارشناسان کنترل نقشه به منظور ایجاد وحدت رویه و تقلیل اختلاف نظرها در زمینه محاسبات و نقشه های سازه.
 •  پیشنهاد دوره های آموزشی مورد نیاز جهت افزایش سطح دانش کاربردی اعضاء در رشته عمران و ارائه لیست دوره های مورد نیاز به کمیته آموزش سازمان.
 •  معرفی نماینده گروه تخصصی عمران جهت حضور در جلسات کمیته پیشنهادات برون سازمانی.
 •  بررسی پیش نویس ویرایش سوم مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان به منظور ارائه پیشنهاد و طرح نظر.
 • انجام چند مورد مصاحبه فنی –  تخصصی از اعضای داوطلب  ساکن در شهرستان ها جهت فعالیت در زمینه کنترل نقشه ، به منظور تسریع در روند کنترل نقشه و افزایش سطح کیفی نقشه ها در شهرستانهای استان.
 • تصمیم گیری در خصوص اصلاح نحوه ارائه دفترچه های گزارش مکانیک خاک.
 • بررسی گزارشات ارائه شده از بازدید مناطق آسیب دیده از زلزله کرمانشاه  ودرج موضوع در سایت سازمان به منظور اطلاع اعضاء.
 • بررسی موضوع ارائه خدمات مهندسی گروه نقشه برداری و طرح ریزی نشست مشترک با گروه مذکور .
 • معرفی نماینده گروه تخصصی عمران جهت حضور در چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی سازه.
 • انتخاب نماینده شهرستانها جهت همکاری با گروه تخصصی عمران در تهیه کاربرگ های گزارش مرحله ای.
 • بررسی و شروع فعالیت در زمینه تدوین شیوه نامه “نحوه کنترل مصالح ساختمانی در عملیات اجرایی”

اعضا گروه تخصصی عمران

نام و نام خانوادگی سمت پایه تلفن همراه
رسول غیبی
رئیس
1
امیر ذاکری
نائب رئیس
1
نسیم صالح زاده
دبیر
1
محسن رفیعی
عضو
1
مسعود رنجبر
عضو
1
فواد صادقی
عضو
1
وحید طیاری
عضو
1

تقویم جلسات