آموزش

دوره ها

دوره های آموزشی

تعرفه جدید خدمات واحد انتشارات سازمان (خدمات تکثیر و چاپ) سال 1403-1402

اسفند ۱, ۱۴۰۲

دوره آموزشی ارتقاء پایه و جبران کسری نمره ویژه رشته معماری صلاحیت طراحی و نظارت (پایه سه به دو)

بهمن ۲۸, ۱۴۰۲

دوره مصالح و فناوری های نوین در صنعت ساختمان کد: (113)

بهمن ۲۸, ۱۴۰۲

دوره روشهاي تعمير، مرمت و تقويت سازه‌ها کد دوره: (317)

بهمن ۲۸, ۱۴۰۲

دوره مصالح و فناوری های نوین ساخت کد دوره: (314)

بهمن ۲۸, ۱۴۰۲

دوره اصول و مبانی طراحی بناهای بلند مرتبه کد: (114)

بهمن ۲۸, ۱۴۰۲

دوره مقررات و تدابیر فنی سلامت، ایمنی و محیط زیست(HSE)

بهمن ۲۴, ۱۴۰۲

دوره آموزشی مصالح ساختمانی و استانداردهای مربوطه نکات اجرایی سازه های مصالح بنایی و دیوار چینی با کد 4-811

بهمن ۱۰, ۱۴۰۲

همایش و سمینار ها

فرم ها

نشریه