نمایندگی بندرخمیر

دفتر نمایندگی بندرخمیر

شهرستان بندرخمیر یکی از شهرستان‌های استان هرمزگان در جنوب ایران است که در کرانه  ساحلی خلیج فارس قرار دارد. وسعت این شهرستان ۳۶۶۴  کیلومتر مربع می باشد . فاصله بندرخمیر تا مرکز استان 80 گیلومتر می باشد.

جمعیت شهرستان بندر خمیر طبق سرشماری سال ۱۳۹۵، برابر با ۵۶٬۱۴۸ نفر بوده‌است. براساس تقسیمات کشوری، شهرستان بندرخمیر دارای ۲ بخش، ۳ شهر و ۲ دهستان است. شهر های این شهرستان شامل : بندرخمیر ، بندر پل و رویدر می باشد.

دفتر نمایندگی نظام مهندسی در اسفند ماه سال 1385 با تشکیل جلسه ای در شهرداری و با حضور نمایندگان نظام مهندسی استان ، مسئولین شهر و جمعی از مهندسان و کاردانان فعالیت خود را آغاز نمود . در حال حاضر این دفتر نمایندگی در حوزه سه شهر در این شهرستان ( بندرخمیر ، بندر پل و رویدر ) به بیش از 40 مهندس عضو و مراجعین  در زمینه ثبت و بررسی نقشه ها ، ارجاع نظارت ، تفکیک آپارتمانها ، تشکیل پرونده و بازرسی گاز خدمات ارائه می دهد.

شهرستان بندرخمیر یکی از شهرستان‌های استان هرمزگان در جنوب ایران است که در کرانه  ساحلی خلیج فارس قرار دارد. وسعت این شهرستان ۳۶۶۴  کیلومتر مربع می باشد . فاصله بندرخمیر تا مرکز استان 80 گیلومتر می باشد.

جمعیت شهرستان بندر خمیر طبق سرشماری سال ۱۳۹۵، برابر با ۵۶٬۱۴۸ نفر بوده‌است. براساس تقسیمات کشوری، شهرستان بندرخمیر دارای ۲ بخش، ۳ شهر و ۲ دهستان است. شهر های این شهرستان شامل : بندرخمیر ، بندر پل و رویدر می باشد.

دفتر نمایندگی نظام مهندسی در اسفند ماه سال 1385 با تشکیل جلسه ای در شهرداری و با حضور نمایندگان نظام مهندسی استان ، مسئولین شهر و جمعی از مهندسان و کاردانان فعالیت خود را آغاز نمود . در حال حاضر این دفتر نمایندگی در حوزه سه شهر در این شهرستان ( بندرخمیر ، بندر پل و رویدر ) به بیش از 40 مهندس عضو و مراجعین  در زمینه ثبت و بررسی نقشه ها ، ارجاع نظارت ، تفکیک آپارتمانها ، تشکیل پرونده و بازرسی گاز خدمات ارائه می دهد.

مسئول دفتر : احسان لاوری

شماره تماس و فکس : ۳۳۲۲۷۳۱۹

کد پستی : ۷۹۳۱۹۳۶۶۵۳

ایمیل : Nezam.hormozgan.khamir@gmail.com

آدرس : بلوار ملا سلیمان خمیری ، نبش خیابان سدار، مجتمع افق ، طبقه ۲، واحد ۱۰۶