نمایندگی حاجی آباد

دفتر نمایندگی حاجی آباد

اين شهرستان با مساحت 7/10955 کیلومتر مربع در شمال استان هرمزگان قرار دارد. ارتفاع متوسط آن از سطح دریا 1200 متر است . مرکز این شهرستان در فاصله 165کیلومتری شمال بندرعباس و در کنار جاده ترانزیتی بندرعباس ـ سیرجان واقع شده و بر اساس برآورد آمار سرشماری جمعیتی بالغ بر69725 نفر می باشد

دفتر نمایندگی در شهرستان حاجی اباد در سال  1386 فعالیت خود را آغاز نمود و علاوه بر شهر حاجی آباد به شهرهای فارغان وسرگز احمدی نیز خدمات مهندسی ارائه می نماید .

اين شهرستان با مساحت 7/10955 کیلومتر مربع در شمال استان هرمزگان قرار دارد. ارتفاع متوسط آن از سطح دریا 1200 متر است . مرکز این شهرستان در فاصله 165کیلومتری شمال بندرعباس و در کنار جاده ترانزیتی بندرعباس ـ سیرجان واقع شده و بر اساس برآورد آمار سرشماری جمعیتی بالغ بر69725 نفر می باشد

دفتر نمایندگی در شهرستان حاجی اباد در سال  1386 فعالیت خود را آغاز نمود و علاوه بر شهر حاجی آباد به شهرهای فارغان وسرگز احمدی نیز خدمات مهندسی ارائه می نماید .

مسئول دفتر : وحید طیاری پور احمدی

شماره تماس و فکس : ۳۵۴۳۰۱۰۲

کد پستی : ۷۹۳۹۱۹۸۴۳۱

ایمیل : Nezam.hormozgan.hajiabad@gmail.com

آدرس : حاجی آباد ، انتهای بلوارشهید بهشتی بعد از پارک دولت