نمایندگی رودان

دفتر نمایندگی رودان

شهرستان رودان که در 90 کیلومتری شرق استان با مساحتی حدود 3044 کیلومتر قرار دارد که دارای 4 بخش مرکزی، بیکا، رودخانه و جغین می باشد که بر اساس سرشماری سال 95 دارای جمعیتی بالغ بر 124522 نفر می باشد و با داشتن دو مولفه خاک و آب مناسب به عنوان یکی از قطب های کشاورزی استان شناخته می شود.

دفتر نمایندگی نظام مهندسی ساختمان نیز از سال 84 در این شهرستان جهت ارتقا خدمات مهندسی راه اندازی و مشغول فعالیت می باشد. از جمله خدمات قابل ارائه می توان به خدمات کنترل نقشه، ثبت ظرفیت، ، نظارت عالیه، خدمات تفکیک آپارتمانها، کنترل ظرفیت و خدمات بازرسی لوله کشی گاز اشاره نمود .

شهرستان رودان که در 90 کیلومتری شرق استان با مساحتی حدود 3044 کیلومتر قرار دارد که دارای 4 بخش مرکزی، بیکا، رودخانه و جغین می باشد که بر اساس سرشماری سال 95 دارای جمعیتی بالغ بر 124522 نفر می باشد و با داشتن دو مولفه خاک و آب مناسب به عنوان یکی از قطب های کشاورزی استان شناخته می شود.

دفتر نمایندگی نظام مهندسی ساختمان نیز از سال 84 در این شهرستان جهت ارتقا خدمات مهندسی راه اندازی و مشغول فعالیت می باشد. از جمله خدمات قابل ارائه می توان به خدمات کنترل نقشه، ثبت ظرفیت، ، نظارت عالیه، خدمات تفکیک آپارتمانها، کنترل ظرفیت و خدمات بازرسی لوله کشی گاز اشاره نمود .

مسئول دفتر : محمد رضا رضاپور خورگویی

شماره تماس و فکس : ۴۲۸۸۶۵۷۷

کد پستی : ۷۹۹۱۹۳۵۶۵۹

ایمیل : Nezqam.hormozgan.roodan@gmail.com

آدرس : بلوار شهدا ، بلوار چمران ، نبش خیابان مولوی ، ساختمان حسین صالحی ، طبقه اول پلاک ۱