نمایندگی قشم

دفتر نمایندگی قشم

شهرستان قشم با جمعیتی بالغ بر 155000 نفر دارای سه بخش مرکزی,شهاب و حرا و شش شهر قشم,درگهان,سوزا, رمکان, لافت و طبل و تعداد  62روستا بوده که در جنوب استان هرمزگان واقع شده است.

دفترنمایندگی قشم از سال1384 با ایجاد هماهنگی و تعامل بین مهندسین,سازمان منطقه آزاد,شهرداری ومسئولین سازمان نظام مهندسی استان فعالیت خود را با12عضو مهندس پروانه دار و 4نفر عضو کاردان آغاز نمود و بعنوان متولی خدمات مهندسی در سیکل صدور پروانه ساختمانی قرارگرفت.باتوجه به قرارگیری در محدوده منطقه آزاد و رشد چشمگیر صنعت ساخت و ساز , مهندسان زیادی از نقاط مختلف کشور به این منطقه جذب شدند .

شهرستان قشم با جمعیتی بالغ بر 155000 نفر دارای سه بخش مرکزی,شهاب و حرا و شش شهر قشم,درگهان,سوزا, رمکان, لافت و طبل و تعداد  62روستا بوده که در جنوب استان هرمزگان واقع شده است.

دفترنمایندگی قشم از سال1384 با ایجاد هماهنگی و تعامل بین مهندسین,سازمان منطقه آزاد,شهرداری ومسئولین سازمان نظام مهندسی استان فعالیت خود را با12عضو مهندس پروانه دار و 4نفر عضو کاردان آغاز نمود و بعنوان متولی خدمات مهندسی در سیکل صدور پروانه ساختمانی قرارگرفت.باتوجه به قرارگیری در محدوده منطقه آزاد و رشد چشمگیر صنعت ساخت و ساز , مهندسان زیادی از نقاط مختلف کشور به این منطقه جذب شدند .

مسئول دفتر : محمد شریف شریفی پور قشمی

شماره تماس و فکس : ۳۵۲۲۰۱۰۳

کد پستی : ۷۹۵۱۶۳۷۹۵۳

ایمیل : Nezam.hormozgan.gheshm@gmail.com

آدرس : خیابان ولیعصر، کوی تربیت، ساختمان جنب مسجد ایمان ، طبقه اول