کمیسیون تخصصی نقشه برداری

گزارش عملکرد

 •  پیشنهاد افزایش تعرفه خدمات نقشه برداری ( تهیه نقشه تفکیکی و نقشه پش ساخته و…) در سال 96
 • پیشنهاد نظارت مهندسین نقشه بردار در ساختمان سازی
 •   ارسال گزارش عملکرد 3 ساله گروه تخصصی به شورای مرکزی
 • بررسی ابعاد پارکینگ
 •  بررسی نقشه های تفکیکی تهیه شده درشهرستان قشم توسط کارشناسان و یا افراد دیگر در منطقه آزاد و عدم تطابق آن با نقشه
 •   بررسی طراحی نرم افزار ثبت ظرفیت مهندسان نقشه بردار
 •  دعوت از تمامی نقشه برداران دارای گواهی تفکیک آپارتمان و برگزاری جلسه با آنها
 • بحث و تبادل نظر در خصوص ابعاد پارکینگ ها و مشکلاتی که مهندسان نقشه بردار در این زمینه دارند.
 • گفتگو در خصوص عدم تطابق نقشه های تفکیکی تهیه شده در شهرستان قشم توسط نقشه برداران سازمان نظام مهندسی با نقشه های تهیه شده توسط منطقه آزاد و ایجاد ابهام برای مالکین
 •   بررسی انجام پروژه های شهرستان قشم توسط برخی مهندسان نقشه بردار که حوزه فعالیتشان در آن شهرستان تعریف شده و آنجا مستقر هستند.
 • پیگیری برای راه اندازی نرم افزار تفکیک آپارتمانها که ظرفیت مهندسان و ارجاع پروژه ها را شامل شود.
 • پیگیری و هماهنگی با شهرداری برای تهیه نقشه های وضع موجود برای صدور پایانکار توسط نقشه برداران نظام مهندسی ساختمان
 • بررسی موضوع پرونده هایی که بدلیل مغایرت حدود و ابعاد عرصه ملک در وضع موجود محل با سند مالکیت، نیاز به اصلاح سند دارند و نحوه پرداخت حق الزحمه اینگونه پرونده ها
 • ارسال لیست مهندسان نقشه بردار صاحب صلاحیت سازمان نظام مهندسی به شهرداری بندرعباس جهت تهیه نقشه های کروکی (پیش ساخت)
 • بحث و بررسی و ارائه راهکار در خصوص موضوع کنترل مضاعف نقشه های تفکیکی
 • بررسی چگونگی اصلاح نقشه هایی که بدلیل اعتراض مالک به هیات کنترل و بازرسی ارجاع می شود.
 • بحث و تبادل نظر در خصوص کارهای ارجاعی جزیره کیش و سایر شهرستانها
 • اعلام نظر در مورد چگونگی پرداخت حق الزحمه مهندسانی که از پروژه ای انصراف بدهند
 • تعیین تکلیف در مورد پرونده های تعاونی مسکن مهر که نقشه های آنها سابقاً تهیه شده است
 • بررسی موضوع کنترل دفتری نقشه های تفکیکی آپارتمانها
 • معرفی نفر چهارم هیات کنترل و بازرسی نقشه های تفکیکی
 • پیگیری برای پرداخت به موقع حق الزحمه های پرونده های تفکیکی شهرستانها
 • درخواست برگزاری دوره بازآموزی تفکیک آپارتمانها با سرفصل مسائل حقوقی و پاسخ به پرسشهای نقشه برداران
 • مباحثه درموردشیوه نامه روال اداری، عملیاتی، انظباطی تهیه نقشه های تفکیکی آپارتمانها
 • مباحثه در خصوص تهیه نقشه های تفکیکی در جزیره کیش و مغایرت های بوجود آمده در مساحت آنها با پایانکار صادره سازمان منطقه آزاد و پیگیری موضوع
 • بحث و بررسی دستورالعمل و مقررات نظام مهندسی و ابلاغیه هیات مدیره سازمان در خصوص نحوه استفاده از مهر نقشه بردارانی که عضو دفاتر فنی و شرکتهای حقوقی هستند.
 • تعیین تکلیف در خصوص پرونده های تفکیکی که حد عرصه آنها با سند مغایرت دارد.
 • تعیین روال مناسب برای مهندسانی که برای مدتی به مرخصی می روند و اعلام کسر سهمیه مهندسانی که بیش از یک هفته بطور متوالی حضور ندارند.
 • مباحثه در مورد سهمیه و کارکرد نقشه برداران فعال در امور تفکیک آپارتمانها و ایجاد تعادل در سهمیه ریالی و متراژی مهندسان
 • بررسی سهمیه ارجاعی به نقشه بردارانی که در بین سال گواهی تفکیک می گیرند و یا ارتقاء پایه می گیرند.
 • ویرایش تعرفه پرونده های اعتراضی که به هیات کنترل و بازرسی نقشه های تفکیکی ارجاع می گردد.
 • بحث و بررسی در خصوص اعمال ضریب کاهش سهمیه برای انجام پروژه های شهرستانها

اعضا کمیسیون تخصصی نقشه برداری

نام و نام خانوادگی سمت پایه تلفن همراه
وهب کریمی
رئیس
1
مرتضی محمد حسین عبدلی
نائب رئیس
1
حامی ولی پور
دبیر
1
جعفر فرحمند
عضو
1
رضا رنجبر
عضو
1
ابراهیم نکویی
عضو
1
روح الله شجاعی
عضو
2

تقویم جلسات