کمیسیون کارشناسی رسمی ماده 27

گزارش عملکرد

این متن آزمایشی است

توضیحات تکمیلی

اسامی اعضا کمیسیون کارشناسی رسمی ماده 27

نام و نام خانوادگی سمت رشته تلفن همراه
عباس زرگرنژاد
رئیس
عمران
رضا قصاب
دبیر
عمران
حسنعلی رئیسی
عضو اصلي
عمران
مسعود مصفا
عضو اصلي
عمران
آرمین عبدالهی
عضو اصلي
عمران
روشنک محمدیان
عضو اصلی
معماری
بیژن پیرزاد
عضو اصلي
عمران

تقویم جلسات