تیر ۳۰, ۱۴۰۳

ارسال درخواست ثبت نقشه از سامانه جامع

بدینوسیله به آگاهی می رساند ارائه خدمات مربوط به ثبت و کنترل کلیه نقشه ها اعم از ثبت اولیه ، توسعه بنا و […]
خرداد ۱۷, ۱۴۰۲

ارائه خدمات حضوری

پیرو درخواستهای مکرر اعضا و به جهت ارائه خدمات بهینه به اعضای محترم سازمان ، بدینوسیله به آگاهی می رساند تا زمان مهیا […]
اسفند ۲۸, ۱۴۰۱

گردش کار ثبت نقشه و نظارت

گردش ثبت نقشه و نظارت 01-05-1403 پیوست نقشه معمولی پیوست نقشه توسعه بنا پیوست نقشه توسعه بنا و تغییرات پیوست قرارداد نظارت جایگزین […]
اسفند ۲۸, ۱۴۰۱

گردش کار ثبت قرارداد اجرا در سامانه جامع

گردش کار ثبت قرارداد اجرا-30-08-1402 پیوست تمدید قرارداد نظارت پیوست قراداد نظارت پیوست قرارداد نظارت توسعه بنا پیوست قرارداد نظارت جایگزین ( انصراف […]
اسفند ۲۸, ۱۴۰۱

گردش کار ثبت نقشه پیش ساخت در سامانه جامع

گردش کار ثبت نقشه پیش ساخت
اسفند ۲۸, ۱۴۰۱

گردش کار ثبت درخواست تهیه نقشه تفکیک آپارتمان

گردش کار ثبت درخواست تفکیک آپارتمان17-02-1402

دسترسی سریع

دسترسی سریع