بهمن ۳, ۱۴۰۱

تفاهم نامه استخر شهید دادمان

با عنایت به درخواست اعضا محترم در خصوص استفاده از خدمات استخر، کمیته رفاهی سازمان با استخر شهید دادمان تفاهم نامه همکاری منعقد […]
بهمن ۲, ۱۴۰۱

تشکیل مجمع عمومی عادی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان( نوبت اول)

دی ۲۸, ۱۴۰۱

تشکیل مجمع عمومی عادی سازمان نظام مهندسی (نوبت اول)

به استناد مواد 52 و 57 آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان جلسه مجمع عمومی عادی سازمان نظام مهندسی ساختمان […]
دی ۲۸, ۱۴۰۱

ایمن سازی ساختمان ها ونظارت بر روند ساخت و سازها

پیوست پیوست
دی ۲۸, ۱۴۰۱

راهنمای استفاده از سامانه سپامک

با عنایت به لزوم اجرای فرایند صدور ، تمدید ، تعویض ، ارتقا و درج صلاحیت جدید پروانه های اشتغال به کار مهندسی […]
دی ۲۸, ۱۴۰۱

اطلاعیه آموزشی جهت درخواست صدور، تمدید و ارتقا پروانه اشتغال به کار

دی ۲۸, ۱۴۰۱

بازدید رئیس سازمان از نمایشگاه صنعت ساختمان

دی ۲۸, ۱۴۰۱

گزارش حوادث شغلی موضوع تبصره1 ماده95 قانون کار

بدین وسیله به اطلاع تمامی ناظران، سازندگان مسکن و ساختمان و افراد شاغل د رکارگاه های ساختمانی می رساند: “فرم گزارش حوادث شغلی؛ […]
دی ۲۸, ۱۴۰۱

نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان

پیوست پیوست

دسترسی سریع

دسترسی سریع