دی ۹, ۱۴۰۲

تفاهم نامه سازمان و بیمه البرز در خصوص صدور بیمه نامه مسئولیت حرفه ا ی مهندسان مجری ذیصلاح ساختمان – سال 1402

برای مشاهده متن تفاهم نامه اینجا کلیک کنید.
مهر ۱۰, ۱۴۰۱

الزام درج حداقل رده مقاومتی بتن مطابق مبحث نهم مقررات ملی ساختمان

الزام درج حداقل رده مقاومتی بتن مطابق مبحث نهم مقررات ملی ساختمان
مهر ۱۰, ۱۴۰۱

انجام آزمایش نفوذپذیری و جذب آب بتن مسلح

انجام آزمایش نفوذپذیری و جذب آب بتن مسلح
مهر ۱۰, ۱۴۰۱

الزام سازندگان حقوقی جهت اخذ کد کارگاهی

الزام سازندگان حقوقی جهت اخذ کد کارگاهی
مهر ۱۰, ۱۴۰۱

مکاتبه اداره راه و شهرسازی با سازمان نظام مهندسی در خصوص قراردادهای فی مابین سازندگان مسکن و ساختمان و صاحبان کار

 مکاتبه اداره راه و شهرسازی با سازمان نظام مهندسی در خصوص قراردادهای فی مابین سازندگان مسکن و ساختمان و صاحبان کار

دسترسی سریع

دسترسی سریع