آشنایی با نظام مهندسی ساختمان استان هرمزگان

سازمان نظام مهندسی ساختمان سازمانی حرفه ای، مردم نهاد و غیر انتفاعی است که به منظور ترویج اصول معماری و شهرسازی، مقررات ملی ساختمان، و الزام به رعایت آن به همراه رشد آگاهی عموم مردم نسبت به آن همچنین تامین موجبات رشد و اعتلای مهندسین و صاحبان حرفه در صنعت ساختمان، ایجاد گردیده است. 

آخرین اخبار و اطلاعیه نظام مهندسی ساختمان استان هرمزگان

آذر ۱۵, ۱۴۰۱
برگزاری کلاسهای آمادگی آزمون
آذر ۱۵, ۱۴۰۱
برگزاری کلاس های ارتقا پایه و تمدید پروانه
مهر ۱۰, ۱۴۰۱
الزام درج حداقل رده مقاومتی بتن مطابق مبحث نهم مقررات ملی ساختمان
مهر ۱۰, ۱۴۰۱
انجام آزمایش نفوذپذیری و جذب آب بتن مسلح
مهر ۱۰, ۱۴۰۱
الزام سازندگان حقوقی جهت اخذ کد کارگاهی
مهر ۱۰, ۱۴۰۱
مکاتبه اداره راه و شهرسازی با سازمان نظام مهندسی در خصوص قراردادهای فی مابین سازندگان مسکن و ساختمان و صاحبان کار
مهر ۹, ۱۴۰۱
الزام استفاده از جوشکاران صاحب صلاحیت
مهر ۹, ۱۴۰۱
رعایت مورد “ب” بند 17-1-2-3 مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان

نمایندگان فعال نظام مهندسی در سطح استان

 جهت آشنایی بیشتر با شهرستان ها و نمایندگان نظام مهندسی در سطح استان شهرستان مورد نظر را انتخاب نمایید . 

ما منتظر ثبت نظرات ارجمند شما هستیم

برای شرکت در نظرسنجی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان لطفا کلیک نمایید . 

ما منتظر ثبت نظرات ارجمند شما هستیم

برای شرکت در نظرسنجی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان لطفا کلیک نمایید .