کنترل و نظارت لوله کشی گازها

بخشنامه ها و دستورالعمل ها

لیست مصالح مورد تایید سازمان

لوله

شیرآلات

اتصالات

نوار و پرایمیر

آریا پروفیل چابهار

آذران (آذر)

تابان

نیاشیمی

مانسمان

گاز ایران

دلتا

سایمان شیمی

سپنتا

نیکا

کچو

هلکو سحرگاز

اسامی ناظران لوله کشی گاز

برای مشاهده اعضا وارد سامانه شوید .

اسامی مجریان لوله کشی گاز

لیست مجریان حقوقی

لیست مجریان حقیقی

لیست مجریان تجربی

تعرفه خدمات بازرسی گاز

تعرفه تکمیلی و تفکیکی خدمات بازرسی لوله کشی گاز خانگی و تجاری (قشم -حاجی آباد-پارسیان-بندر خمیر-بستک- بندرلنگه-رودان)1402 (قابل اجرا 142/05/21) براساس ابلاغیه 49434 س م تاریخ 1408/04/07 شورای مرکزی

تعرفه تکمیلی و تفکیکی خدمات بازرسی لوله کشی گاز خانگی و تجاری شهرستان بندرعباس1402 (قابل اجرا 142/05/21) براساس ابلاغیه 49434 س م تاریخ 1408/04/07 شورای مرکزی

تعرفه تکمیلی و تفکیکی خدمات بازرسی لوله کشی گاز خانگی و تجاری (قشم -حاجی آباد-پارسیان-بندر خمیر-بستک- بندرلنگه-رودان)1402 (قابل اجرا 1402/02/16) براساس ابلاغیه 49434 شورای مرکزی

تعرفه تکمیلی و تفکیکی خدمات بازرسی لوله کشی گاز خانگی و تجاری (بندرعباس) (قابل اجرا 1402/02/16) براساس ابلاغیه 49434 شورای مرکزی

تعرفه تکمیلی و تفکیکی خدمات بازرسی لوله کشی گاز خانگی و تجاری( بندرعباس-شهرستان ها سال 1401) تاریخ اجراء 27/01/1401

تعرفه تکمیلی و تفکیکی خدمات بازرسی لوله کشی گاز خانگی و تجاری آبان1400

شهرستان ها تعرفه تکمیلی و تفکیکی خدمات بازرسی لوله کشی گاز خانگی و تجاری (قشم -حاجی آباد-پارسیان-بندر خمیر-بستک- بندرلنگه-رودان) سال 1400

بندرعباس تعرفه تکمیلی و تفکیکی خدمات بازرسی لوله کشی گاز خانگی و تجاری شهرستان بندرعباس سال 1400

فرمهای مرتبط با کنترل وبازرسی تاسیسات

اعضای زیر گروه تخصصی گاز

نام و نام خانوادگی سمت تلفن همراه پایه
سید امیر رضوی زاده
رئیس
یک
مهدی کارآموزیان
نائب رئیس
یک
فیروزه کامل جهرمی
دبیر
یک
سیمین سراجی
عضو
یک
شانتیا قاسم زاده
عضو
دو
حمید حاجیعلیزاده
عضو
دو
عبدالله دلکش
عضو
____

اطلاعیه ها